Hovedside

Løsninger

Sorterverk

Samarbeidspartnere

Automatisk strøleggning

Referanser

Kontakt

 

Viktige samarbeidspartnere

Ringsaker Industriservice AS kjøpte opp Odden Verksted AS i 2015. Du er nå på Oddens gamle hjemmeside,
se også www.ringsaker-industriservice.no.

----------------------------------------------------------------

Odden Verksted AS har etablert et svært godt samarbeid med Oy Rajako AB. Dette har gitt oss en stødig kontaktflate i Finland. I løpet av de senere år har vi levert 15 sorterverk via Oy Rajako AB. For oss har det vært avgjørende å utvide horisonten mot våre naboland. Vi setter derfor pris på den tillit vi har opparbeidet på det finske marked, takket være en lojal samarbeidspartner gjennom flere år.

 

 

 

 

 

Forøvrig er alle våre samarbeidspartnere viktige og helt avgjørende for et bra sluttresultat, som solide underleverandører gjennom mange år. Gjennom disse har vi oppnådd et kvalitetsstempel i markedet. Odden Verksted retter derfor en stor takk til alle samarbeidspartnere som har bidratt til optimale løsninger og fornøyde kunder.

 

Ringsaker Industriservice AS | 2390 Moelv | Telefon: 62 36 73 70 | E-post: post@ringsaker-industriservice.no
www.ringsaker-industriservice.no