Hovedside

Løsninger

Sorterverk

Samarbeidspartnere

Automatisk strøleggning

Referanser

Kontakt

 


Ringsaker Industriservice AS kjøpte opp Odden Verksted AS i 2015. Driften er flyttet til Moelv.

Du er nå på Odden Verksted AS’ gamle hjemmeside, her kan du fortsatt finne aktuell info om hva som kan tilbys.
Gå til www.ringsaker-industriservice.no, for oppdatert kontaktinformasjon med mer.
 

 

-------------------------------------------------------------

50 år i trelastindustriens tjeneste
Odden Verksted AS er en av få norske bedrifter som produserer utstyr for trelastindustrien. Dette har Odden gjort i 53 år. I de senere år har også treindustrien i Sverige og Finland hatt gleden av utstyr fra Odden. Bedriften har teknologi, kompetanse og kunnskap. Dette i kombinasjon med eget verksted gir grunnlag for god service.

Eksport til naboland
Det svenske markedet betjener Odden med egne krefter, men i Finland har man hjelp av
Oy Rajako Ab.

*
-------------------------------------------------------------

Sorterverk for rå og tørr last
Fra starten av leverte Odden utstyr til både landbruk og skogbruk, men etter hvert ble treindustrien viktigste kundegruppe. Her har vi utviklet alle typer sorteringer av siste modell for plank og bord, rått og tørt. Vi leverer både råsorterings- og tørrsorteringsanlegg, mens spesialiteten kombiverk, der man kunne samkjøre rått og tørt virke, ser det nå ut til å være liten etterspørsel etter. En spesialitet er kamerabaserte sorterverk. Her brukes teknologi fra flere leverandører, og vi har en økende etterspørsel.
Økende etterspørsel har vi også på våre automatiske strøleggere.

Oppgradering og modernisering
Ved siden av å bygge nye anlegg har Odden spesialisert seg på å bygge om eller skifte ut deler av eksisterende linjer på kort tid. En strølegger kan man for eksempel skifte ut i løpet av en helg. Verkstedet har fått god erfaring i å ta mindre prosjekter, i form av utskiftning eller ombygging.

 

Ringsaker Industriservice AS | 2390 Moelv | Telefon: 62 36 73 70 | E-post: post@ringsaker-industriservice.no
www.ringsaker-industriservice.no