Hovedside

Løsninger

Sorterverk

Samarbeidspartnere

Automatisk strøleggning

Referanser

Kontakt

 

 

Automatisk strølegging

 • Lønnsom investering
 • Ingen bemanning
 • Flere strø gir mindre tørkesprekk, vridning
  og høyere utbytte
 • De fleste strøleggere leveres med minst
  11 stk strø i dag
 • Strøautomaten kan leveres i kombinasjon bindstrø og truckstrø

 

Referanseliste
siste generasjon strøautomat

Leverte eller under levering*

 • Wedde Sveg Timber AB
 • Junnikkala OY
 • Haminan Veistosaha OY
 • Lappipaneli OY
 • J.P.J. Wood OY
 • Inntre AS avd. Steinkjer
 • Inntre AS avd. Verdal
 • Moelven Numedal AS
 • Hilmer Andersson AB
 • Bergene Holm AS avd. Brandval
 • Rödins Trävaru AB
 • Kjeldstads Sagbruk og Høvleri
 • Moelven Mjøsbruket AS
 • Moelven Notnäs AB
 • Moelven Dalaträ AB
 • Tjärnviks Trä AB
 • Fiskarhedens Trävaru AB (2stk.)
 • Pyyn Saha & Höyââmô OY
 • Gällö Såg AB
 • Romerike Trelast AS
 • Bruvoll Sag & Høvleri AL
 • Otta Sag & Høvleri AS
 • Gausdal Bruk AL
 • Philava Saha OY
 • Kinnakoski KY
 • Gran Tre ANS*
 • Moelven Løten AS*
 • Herralan Saha OY*
 • Fåvang Sag & Høvleri AS*

 

 

Ringsaker Industriservice AS | 2390 Moelv | Telefon: 62 36 73 70 | E-post: post@ringsaker-industriservice.no
www.ringsaker-industriservice.no